สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด เป็นองค์กรที่มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมบริการด้านเงินทุน สนับสนุนสวัสดิการ สานสัมพันธ์สมาชิกและสังคม  
     
     
 


 
POLL
 
 
  Untitled Document
 
 
 

 
 ข้อปฏิบัติภายในของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 48
 

 
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้แทนสหกรณ์
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการสหกรณ์
 สส.ชสอ. เปิดรับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ
 สสอค. เปิดรับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ
 สหกรณ์รับสมัครสมาชิกสมทบ
 

 
ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557
กันยายน 2557
สิงหาคม 2557
 

 
 
   
 
วันที่ 20 ธ.ค. 57 สหกรณ์ ม.หัวเฉียวเข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์จันทบุรี
 
   
 
วันที่ 17 ธ.ค. 57 ผู้จัดการธ.กรุงไทยธุรกิจ จันทบุรี เข้าพบประธานสหกรณ์ฯ
 
   
 
วันที่ 16 ธ.ค.57 ผู้จัดการสหกรณ์ฯนำพวงหรีดไปเคารพศพ
 
   
 
วันที่ 12 ธ.ค. 57 คณะผู้บริหารชุดใหม่ ธ.กรุงไทยสำนักงานเขต เข้าเยี่ยมสหกรณ์ ฯ
 
   
 
วันที่ 2 ธ.ค. 57 ประธานสหกรณ์ ฯ และคณะ ได้เข้าพบ ดร.สุดา สุขอ่ำ
 
   
 
วันที่ 29 พ.ย. 57 สหกรณ์ฯจัดประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่หักเงิน
 
   
 
วันที่ 28 พ.ย. 57 สหกรณ์ฯ มอบเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์ให้ทายาทผู้ถึงแก่กรรม
 
   
 
วันที่ 26 พ.ย. 57 สหกรณ์ฯ มอบเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์ให้ทายาทผู้ถึงแก่กรรม
 
   
 
วันที่24 ต.ค. 57 สหกรณ์ฯ มอบเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์ให้ทายาทผู้ถึงแก่กรรม
 
   
 
โครงการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2557
 

   
  ธนาคาร  สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
  ธ.กรุงไทย จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7
   ธ.กรุงเทพ จันทบุรี สะสมทรัพย์ 290-0-57122-1
   ธ.กรุงศรี จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0
   ธ. ออมสิน จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0
   ธ.นครหลวงฯ จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-6

 

กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.00 น.  และ แจ้งสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง

โทร.  0 3930 3379 , 0 3930 3380 , 0 3930 3381 ,

08 1723 3904

 แฟ็กซ์.  0 3930 3382

 


เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ทุกประเภท ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ยกเว้น
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.00 ต่อปี 

เงินกู้เอื้ออาทร และเงินกู้
 ช.พ.ค. ร้อยละ 5.50 ต่อปี
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 55
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.50 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 56

 
 
 

 

ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ย
ทั่วไป
พิเศษ (โครงการ)
พิเศษ
2.25
3.50*
3.50*
ยอดเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 36 เดือน
ต่ำกว่า 5 ล้านบาท 3.50 4.00 4.25 4.50
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 3.75
ตั๋วฯ ฉบับละ \ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยตั๋วฯ ร้อยละต่อปี
เมื่อทวงถาม ตั้งแต่ 1 เดือน
ตั้งแต่ 1 แสนบาท 1.75 4.00

* ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ
เงินฝากประจำ เสียภาษีร้อยละ 15
เงินฝากประจำ 18 , 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน เสียภาษีร้อยละ 10
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54

 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 

วันนี้: 46 คน
ทั้งหมด: 63398 คน
 
                  หน้าหลัก | สวัสดิการ | บริการ | กระดานข่าว | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ติดต่อสหกรณ์
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ