สถาบันมั่นคง ธำรงธรรมาภิบาล บริการมีมาตรฐาน ยึดหลักการความพอเพียง
 
     
 


 
POLL
 
 
  Untitled Document
 
 
 

 
 

 
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการพิจารณาจัดสรรเงินเฉลี่ยคืนให้ประเภทเงินกู้ของสหกรณ์
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ต.ค. 61
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ส.ค. 61
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ก.ค. 61
 ประกาศ ฌสจ.เรื่องเปิดทำการวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
 สมาคม ฌสคค. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ 2561
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61
 สสอค. เปิดรับสมัครกรณีพิเศษ อายุระหว่าง 51-60 ปี
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พ.ค. 61
 ยกเลิกการให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ATM.ID ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 

 
ธันวาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2561
กันยายน 2561
สิงหาคม 2561
 

 
 
   
 
ร่วมเคารพศพ อดีตผจก. สุธี ตั้งมั่น
 
   
 
เกษียณเสถียรสุข 61
 
   
 
โครงการสัมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 
   
 
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด
 
   
 
สอ.ครูอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมสหกรณ์
 
   
 
สอ.ครู.พิษณุโลก ดูงาน 13-7-61
 
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 2561
 
   
 
โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิก 2561
 
   
 
ประเมินสหกรณ์สีขาว ครั้งที่ 2 2561
 
   
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ 2561
 

   
  ธนาคาร  สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7
กรุงเทพ จันทบุรี สะสมทรัพย์ 290-0-57122-1
กรุงศรี จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0
ออมสิน จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0
ธกส. จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250
ธนชาต จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1


กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น.  และ แจ้งสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง

โทร.  0 3930 3380 , 0 3930 3381 , 08 1723 3904

 แฟ็กซ์.  0 3930 3382


 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ทุกประเภท ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ยกเว้น
เงินกู้กองทุน ร้อยละ 7.00 ต่อปี

เงินกู้เอื้ออาทร ร้อยละ 7.00 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 61

 
 
 

 

ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ย
ทั่วไป
พิเศษ
2.25
3.50*
ยอดเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
ต่ำกว่า 5 ล้านบาท 3.25 3.50 4.00
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 3.50 3.75
ตั๋วฯ ฉบับละ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยตั๋วฯ ร้อยละต่อปี
เมื่อทวงถาม ตั้งแต่ 3 เดือน ตั้งแต่ 6 เดือน ตั้งแต่ 12 เดือน
ตั้งแต่ 1 แสนบาท 1.75 3.5 3.6 -
ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป 1.75 3.5 3.75 4.00

* ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ
เงินฝากประจำ เสียภาษีร้อยละ 15


 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 

วันนี้: 35 คน
ทั้งหมด: 164011 คน
 
                  หน้าหลัก | สวัสดิการ | บริการ | กระดานข่าว | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ติดต่อสหกรณ์
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ