สถาบันมั่นคง ธำรงธรรมาภิบาล บริการมีมาตรฐาน ยึดหลักการความพอเพียง
 
     
 


 
POLL
 
 
  Untitled Document
 
 
 

 
 

 
 ประกาศ สสอค. ปรับลดอายุการสมัครสมาชิก 2562
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พ.ค. 62
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 62
 การเรียกเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการถือหุ้นสหกรณ์ พ.ศ.2559
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 62
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 ก.พ. 62
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ม.ค. 62
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการพิจารณาจัดสรรเงินเฉลี่ยคืนให้ประเภทเงินกู้ของสหกรณ์
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ต.ค. 61
 

 
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562
กันยายน 2562
สิงหาคม 2562
กรกฎาคม2562
 

 
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 
ร่วมเคารพศพ อดีตผจก. สุธี ตั้งมั่น
 
   
 
เกษียณเสถียรสุข 61
 
   
 
โครงการสัมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 
   
 
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด
 
   
 
สอ.ครูอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมสหกรณ์
 
   
 
สอ.ครู.พิษณุโลก ดูงาน 13-7-61
 
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 2561
 
   
 
โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิก 2561
 
   
 
ประเมินสหกรณ์สีขาว ครั้งที่ 2 2561
 

   
  ธนาคาร  สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7
กรุงเทพ จันทบุรี สะสมทรัพย์ 290-0-57122-1
กรุงศรี จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0
ออมสิน จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0
ธกส. จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250
ธนชาต จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1


กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น.  และ แจ้งสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง

โทร.  0 3930 3380 , 0 3930 3381 , 08 1723 3904

 แฟ็กซ์.  0 3930 3382


 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ทุกประเภท ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ยกเว้น
เงินกู้กองทุน ร้อยละ 7.00 ต่อปี

เงินกู้เอื้ออาทร ร้อยละ 7.00 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 61

 
 
 

 

ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ย
ทั่วไป
พิเศษ
2.25
3.50*
ยอดเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
ต่ำกว่า 5 ล้านบาท 3.25 3.50 4.00
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 3.50 3.75
ตั๋วฯ ฉบับละ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยตั๋วฯ ร้อยละต่อปี
เมื่อทวงถาม ตั้งแต่ 3 เดือน ตั้งแต่ 6 เดือน ตั้งแต่ 12 เดือน
ตั้งแต่ 1 แสนบาท 1.75 3.5 3.6 -
ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป 1.75 3.5 3.75 4.00

* ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ
เงินฝากประจำ เสียภาษีร้อยละ 15


 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 

วันนี้: 4 คน
ทั้งหมด: 191228 คน
 
                  หน้าหลัก | สวัสดิการ | บริการ | กระดานข่าว | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ติดต่อสหกรณ์
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ