สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด เป็นศูนย์กลางด้านการออม  
การบริหารเงินทุนและสวัสดิการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 
     
 


 
POLL
 
 
  Untitled Document
 
 
 

 
 

 
 ประกาศการใช้สิทธิ์สมัครและการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2560
 ข้อกำหนดการเลือกตั้ง ปี 2560
 ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร1)
 ประชาสัมพันธ์โครงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ต.ค. 60
 โครงการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร 1)
 ประกาศสมาคม ฌสค. เรื่องกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี สำหรับปี 2561
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายของสมาชิก 2560
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ส.ค. 60
 

 
ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560
กันยายน 2560
สิงหาคม 2560
 

 
 
   
 
เกษียณ คือ เกษม 3 กันยายน 60
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด มาศึกษาดูงาน 2560
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด มาศึกษาดูงาน 2560
 
   
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2560
 
   
 
ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งประจำปี 2560
 
   
 
งานสัมนาผู้แทนสมาชิกประจำปี 2559
 
   
 
งานสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ 2559
 

   
  ธนาคาร  สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
  ธ.กรุงไทย จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7
   ธ.กรุงเทพ จันทบุรี สะสมทรัพย์ 290-0-57122-1
   ธ.กรุงศรี จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0
   ธ. ออมสิน จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0
   ธ.นครหลวงฯ จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-6


กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.00 น.  และ แจ้งสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง

โทร.  0 3930 3380 , 0 3930 3381 , 08 1723 3904

 แฟ็กซ์.  0 3930 3382


 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ทุกประเภท ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ยกเว้น
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.00 ต่อปี 

เงินกู้เอื้ออาทร และเงินกู้
 ช.พ.ค. ร้อยละ 5.50 ต่อปี
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 55
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.50 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 60

 
 
 

 

ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ย
ทั่วไป
พิเศษ
2.25
3.50*
ยอดเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
ต่ำกว่า 5 ล้านบาท 3.25 3.50 4.00
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 3.50 3.75
ตั๋วฯ ฉบับละ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยตั๋วฯ ร้อยละต่อปี
เมื่อทวงถาม ตั้งแต่ 3 เดือน ตั้งแต่ 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 แสนบาท 1.75 3.5 3.6

* ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ
เงินฝากประจำ เสียภาษีร้อยละ 15
* ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชะลอการซื้อ * เสียภาษีร้อยละ 10
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 60

 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 

วันนี้: 51 คน
ทั้งหมด: 145645 คน
 
                  หน้าหลัก | สวัสดิการ | บริการ | กระดานข่าว | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ติดต่อสหกรณ์
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ