สถาบันมั่นคง ธำรงธรรมาภิบาล บริการมีมาตรฐาน ยึดหลักการความพอเพียง
 
     
 


 
POLL
 
 
 
 
 
 

 
 เกณฑ์ภายในของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55
 

 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
 ประกาศ ฌสจ. เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์เดือนตุลาคม 2563
 สรุปสาระสำคัญการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคม ฌสค.
 สรุปสาระสำคัญการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคม ฌสจ.
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ก.ค. 63
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พ.ค. 63
 ประกาศ ฌสจ. เรื่องการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพในเดือนมิถุนายน2563
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 63
 ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน
 

 
ตุลาคม 2563
กันยายน2563
สิงหาคม 2563
กรกฏาคม 2563
มิถุนายน 2563
 

 
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 
ร่วมเคารพศพ อดีตผจก. สุธี ตั้งมั่น
 
   
 
เกษียณเสถียรสุข 61
 
   
 
โครงการสัมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 
   
 
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด
 
   
 
สอ.ครูอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมสหกรณ์
 
   
 
สอ.ครู.พิษณุโลก ดูงาน 13-7-61
 
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 2561
 
   
 
โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิก 2561
 
   
 
ประเมินสหกรณ์สีขาว ครั้งที่ 2 2561
 

   
  ธนาคาร  สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7
กรุงเทพ จันทบุรี สะสมทรัพย์ 290-0-57122-1
กรุงศรี จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0
ออมสิน จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0
ธกส. จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250
ธนชาต จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1


กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น.  และ แจ้งสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง

โทร.  0 3930 3380 , 0 3930 3381 , 08 1723 3904 , 08 1940 6298 , 08 1723 8572 , 08 9833 8090

 แฟ็กซ์.  0 3930 3382


 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ทุกประเภท ร้อยละ 5.75 ต่อปี
ยกเว้น
เงินกู้กองทุน (มค) ร้อยละ 6.75 ต่อปี

เงินกู้เอื้ออาทร (กอ) ร้อยละ 6.75 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63

 
 
 

 

ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ย
ทั่วไป
พิเศษ
2.00
3.25*
ยอดเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
ต่ำกว่า 5 ล้านบาท 3.00 3.25 3.75
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 3.25 3.50
ตั๋วฯ ฉบับละ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยตั๋วฯ ร้อยละต่อปี
เมื่อทวงถาม ตั้งแต่ 3 เดือน ตั้งแต่ 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 แสนบาท 1.50 3.00 3.10
ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป 1.50 3.10 3.20

* ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ
เงินฝากประจำ เสียภาษีร้อยละ 15


 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 

วันนี้: 89 คน
ทั้งหมด: 229171 คน
 
                  หน้าหลัก | สวัสดิการ | บริการ | กระดานข่าว | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ติดต่อสหกรณ์
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ