เรื่อง : การอัพเดทข้อมูลสมาชิกบนเวบไซต์
   
  เนื่องจากปัจจุบัน ทางสหกรณ์ ได้มีบริการให้สามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่านระบบได้ ซึ่งนับว่าสะดวกมากค่ะ อย่างไรก็ดี อยากให้ทำการอัพเดทแบบ Real time น่ะค่ะ อย่างข้อมูลของดิฉันเองได้มีการผิดพลาดจากการทำงานของสหกรณ์แต่สหกรณ์แจ้งว่าได้ปรับแก้ไขในเอกสารเรียบร้อยแล้ว มาประมาณเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา แต่ข้อมูลบนระบบ ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการปรับแก้ไขข้อมูลสมาชิก ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้น่ะค่ะ เพราะตัวเอกสารดิฉันเองก็ไม่เห็นว่าแก้ไขหรือยัง ขอบคุณค่ะ รื่นฤดี เกตุโชติ สพม.17
   
 
โดย :คุณรื่นฤดี เกตุโชติ เวลา :

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ