สหกรณ์มั่นคง ส่งเสริมการออม เพียบพร้อมธรรมาภิบาล บริการมีมาตรฐาน ยึดหลักการความพอเพียง
 
     
 


 
POLL
 
 
 
 
 
 

 
 เกณฑ์ภายในของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 59
 

 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 67
 สรุปสาระสำคัญการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคม ฌสจ.
 หนังสือเชิญสมาชิกสมาคม ฌสค. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 29 ก.พ. 67
 ประกาศ ฌสจ. เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์เดือนมีนาคม 2567
 ผลการประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาโครงการงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 หนังสือเชิญสมาชิกสมาคม ฌสจ. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ม.ค. 67
 รายงานประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66
 

 
เมษายน 2567
มีนาคม 2567
กุมภาพันธ์ 2567
มกราคม 2567
ธันวาคม 2566
 

 
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 
ร่วมเคารพศพ อดีตผจก. สุธี ตั้งมั่น
 
   
 
เกษียณเสถียรสุข 61
 
   
 
โครงการสัมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 
   
 
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด
 
   
 
สอ.ครูอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมสหกรณ์
 
   
 
สอ.ครู.พิษณุโลก ดูงาน 13-7-61
 
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 2561
 
   
 
โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิก 2561
 
   
 
ประเมินสหกรณ์สีขาว ครั้งที่ 2 2561
 

   
  ธนาคาร  สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7
กรุงเทพ จันทบุรี สะสมทรัพย์ 290-0-57122-1
กรุงศรี จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0
ออมสิน จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0
ธกส. จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250


กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น.  และ แจ้งสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง

โทร.  0 3930 3379 - 81 , 08 1723 8572 , 08 9833 8090 ,
08 1940 6298 , 09 7221 9966

 Line ID : @chancoop


 
ประเภท อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
1 เงินกุ้ฉุกเฉิน  
  1.1 เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.25
  1.2 เพื่อโครงการพิเศษ 5.25
  1.3 เพื่อการสงเคราะห์ล่วงหน้า 4.00
  1.4 เพื่อจัดพิธีศพ 5.25
2 เงินกู้สามัญ  
  2.1 เพื่อสวัสดิการสมาชิก  
       1) กองทุนสวัสดิการ  
           - รหัสเงินกู้ กท. 5.75
           - รหัสเงินกู้ มค. 6.75
       2) เอื้ออาทร  
           - รหัสเงินกู้ อท. 5.75
           - รหัสเงินกู้ กอ. 6.75
  2.2 สามัญทั่วไป 5.25
  2.3 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
     
ค้างชำระ
5.25
  2.4 เพื่อแก้ไขปัญหาฯ
     ฐานะผู้ค้ำประกัน
ตามมาตรการ
ช่วยเหลือ
ผู้ค้ำประกัน
  2.5 เพื่อเสริมสภาพคล่อง 5.25
3 เงินกู้พิเศษ 5.25

 

 
 
 

 

ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ย
ทั่วไป
พิเศษ
2.00
2.70*
ยอดเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
ต่ำกว่า 5 ล้านบาท - 2.90 3.40
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท - 3.20
ตั๋วฯ ฉบับละ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยตั๋วฯ ร้อยละต่อปี
เมื่อทวงถาม ตั้งแต่ 3 เดือน ตั้งแต่ 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 แสนบาท 1.20 2.50 2.60
ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป 1.20 2.60 2.70

* ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ
เงินฝากประจำ เสียภาษีร้อยละ 15

webmember version3


 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 

วันนี้: 12 คน
ทั้งหมด: 431615 คน
 
                  หน้าหลัก | สวัสดิการ | บริการ | กระดานข่าว | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ติดต่อสหกรณ์
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ